Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 28 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Video

Video

Tiếng Việt 5: Chính tả: (Nghe viết) Hà Nội – Luyện tập viết hoa tên người, tên địa lý Việt Nam


Kịch câm - Hội thi "Nét đẹp giáo viên" 2014


Thăm bến Nhà Rồng - Cô Tưu - Hội thi "Nét đẹp giáo viên" 2014


Lòng sĩ diện