Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Đăng nhập

Tin tức & sự kiện

LỊCH TRỰC CƠ QUAN TẾT ĐINH DẬU - NĂM 2017

LỊCH TRỰC CƠ QUAN TẾT ĐINH DẬU - NĂM 2017

  LỊCH TRỰC TẾT ĐINH DẬU - 2017  ( Từ 19 giờ, ngày 26/ 01/ 2017 đến 7 giờ, ngày 02/02/2017 )   NGÀY, THÁNG GVNV TRỰC DIỄN BIẾN TÌNH HÌNH KÝ XÁC NHẬN LÃNH ĐẠO Thứ Năm 26/01/2017 ( 29/12) Thầy Cư Thầy Cãnh Anh Sỹ     Thầy ...

Xem thêm

Hoạt động dạy & học

  Ké hoạch dạy học phương pháp Bàn tay nặn bột

   PHÒNG GD-ĐT PHONG ĐIỀN     TRƯỜNG TH ĐIỀN HẢI     Số:11 / KH-CMTHĐH         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc             Điền Hải, ngày 16 tháng 10 năm 2016 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC "BÀN TAY NẶN BỘT" NĂM HỌC 2016 – 2017 I.CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH           ... Xem thêm

Thông tin đơn vị

  GIỚI THIỆU ĐÔI NÉT VỀ TRƯỜNG

  Trường TH Điền Hải có được hôm nay, đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, qua bao thế hệ, qua bao tên gọi khác nhau...Nhưng ngôi trường truyền thống này vẫn phai mờ trong kí ức của tất cả mọi người với tên gọi thân quen và gần gũi đó là Ba Trường của làng Thế Chí... Xem thêm

Thư viện ảnh

 • Khai giảng năm học 2016 - 2017

 • Khai giảng năm học 2016 - 2017

 • Khai giảng năm học 2016 - 2017

 • Khai giảng năm học 2016 - 2017

 • Khai giảng năm học 2016 - 2017

 • Khai giảng năm học 2016 - 2017

 • Khai giảng năm học 2016 - 2017

 • Khai giảng năm học 2016 - 2017

 • Hội Nghị CBCC năm học 2016 - 2017

 • Hội Nghị CBCC năm học 2016 - 2017

 • Hội Nghị CBCC năm học 2016 - 2017

 • Hội Nghị CBCC năm học 2016 - 2017