Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Ngày 28 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 09:58 29/10/2014  

HỘI THI " GIỮ VỞ SẠCH, VIẾT CHỮ ĐẸP " CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014 - 2015
Thứ bảy, ngày 01 tháng 11 năm 2014 Nhà trường tổ chức Hội thi " Giữ vở sạch, viết chữ đẹp " cấp trường từ khối 1 đến khối 5. Mời toàn thể CBGV NV tham gia đầy đủ với trách nhiệm và nhiệm vụ được giao.

           Vào lúc 15 giờ 00, thứ sáu ( 31/10/2014 ). Giáo viên chủ nhiệm các lớp nộp các đầu vở theo quy định của HS lớp mình và hồ sơ cá nhân về phòng Hội đồng giáo viên. Viết chữ đẹp, mỗi lớp chọn 02 HS ( Từ khối 2 - khối 5 ) đúng vào lúc 07 giờ 30 thứ bảy (01/11/2014) tham gia thi. tuyển chọn HS viết chữ đẹp và chấm " Vở sạch chữ đẹp". Đề nghị CBGV NV tham gia đầy đủ để thực hiện công việc và nhiệm vụ được phân công.

BGH

Số lượt xem : 998

Các tin khác