Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 28 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng

 

Họ và tên:  Lê Ngọc Đại
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email: lengocdai@gmail.com
Điện thoại:  0914550449-0913550449-0985157449
Địa chỉ: 5/24 Tú Xương, Tây Lộc, TP Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung:

- Công tác kế hoạch, tài chính, Thi đua - Khen thưởng

- Chỉ đạo công tác Trường chuẩn quốc gia

- Chỉ đạo công tác Kiểm định chất lượng.

- Trực tiếp chỉ đạo chuyên môn Khối 2&3.

Số lượt xem : 1313

Các tin khác