Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 28 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ 4&5

Tổ 4&5

Cập nhật lúc : 16:41 29/09/2016  

DANH SÁCH CBGV, NV TÔ 4&5 NĂM HỌC 2016 - 2017

 

1/ Trần Thanh Thiện – Chức vụ: Chủ tịch CĐCS

- Ngày tháng năm sinh: 22/9/1966

- Trình độ chuyên môn: CĐSP Tiểu học

-  Phụ trách: Chỉ đạo chung, dạy lớp 4 (xuất chiều)

- Điện thoại: 0988159694

- Email:

- Địa chỉ: Thôn 5, Điền Hải – Phong Điền – Thừa Thiên Huế

 

2/ Đặng Thị Tưu – Chức vụ: Tổ trưởng

- Ngày tháng năm sinh: 22/9/1966

- Trình độ chuyên môn: CĐSP Tiểu học

-  Phụ trách lớp: 4/1

- Điện thoại: 01685629731

- Email:

- Địa chỉ: Thôn 8, Điền Hải – Phong Điền – Thừa Thiên Huế

 

 

3/ Cao Thị Cúc

- Ngày tháng năm sinh: 01/4/1965

- Trình độ chuyên môn: Đại học Tiểu học

- Phụ trách lớp: 4/2

- Điện thoại: 0979032973

- Email:

- Địa chỉ: Thôn 2, Điền Hải – Phong Điền – Thừa Thiên Huế

 

 

4/ Nguyễn Thị Phỉ

- Ngày tháng năm sinh: 15/4/1967

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiểu học

- Phụ trách lớp: 4/3

- Điện thoại: 0907893411

- Email:

- Địa chỉ: Thôn 3, Điền Hải – Phong Điền – Thừa Thiên Huế

 

 

5/ Cao Hoàng Anh

- Ngày tháng năm sinh: 20/07/1972

- Trình độ chuyên môn: Đại học Tiểu học

- Phụ trách lớp: 5/1

- Điện thoại: 0914048399

- Email:

- Địa chỉ: Thôn 5 Điền Hải – Phong Điền – Thừa Thiên Huế

 

6/ Cao Chánh Quý – Chức vụ: Tổ phó

- Ngày tháng năm sinh: 13/12/1977

- Trình độ chuyên môn: CĐSP Tiểu học

- Phụ trách lớp: 5/2

- Điện thoại: 01695065150

- Email:

- Địa chỉ: Thôn 2, Điền Hải – Phong Điền – Thừa Thiên Huế

 

 

7/ Nguyễn Thị Sê

- Ngày tháng năm sinh: 10/02/1974

- Trình độ chuyên môn: CĐSP Tiểu học

- Phụ trách lớp: 5/3

- Điện thoại:01677651259

- Email:

- Địa chỉ: Thôn 5, Điền Hải – Phong Điền – Thừa Thiên Huế

 

8/ Cao Thị Anh Thi

- Ngày tháng năm sinh: 16/5/1984

- Trình độ chuyên môn: CĐSP Tin học

- Phụ trách môn Tin học: Khối 3, 4, 5.

- Điện thoại: 01662281354

- Email:

- Địa chỉ: Thôn 2, Điền Hải – Phong Điền – Thừa Thiên Huế

 

 

9/ Nguyễn Thị Liên

- Ngày tháng năm sinh: 02/8/1975

- Trình độ chuyên môn: CĐSP Anh

- Phụ trách môn Anh văn: Khối 3, 4, 5.

- Điện thoại: 0984693336

- Email:

- Địa chỉ: Thôn 3, Điền Hải – Phong Điền – Thừa Thiên Huế

 

10/ Hoàng Văn Toàn

- Ngày tháng năm sinh: 22/12/1966

- Trình độ chuyên môn: CĐSP Tiểu học

- Phụ trách: Dạy lớp 5 (xuất chiều)

- Điện thoại: 0938667924

- Email:

- Địa chỉ: Thôn 2, Điền Hải – Phong Điền – Thừa Thiên Huế

Số lượt xem : 846