Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ 4&5

Tổ 4&5

Cập nhật lúc : 16:41 29/09/2016  

DANH SÁCH CBGV, NV TÔ 4&5 NĂM HỌC 2016 - 2017

 

1/ Trần Thanh Thiện – Chức vụ: Chủ tịch CĐCS

- Ngày tháng năm sinh: 22/9/1966

- Trình độ chuyên môn: CĐSP Tiểu học

-  Phụ trách: Chỉ đạo chung, dạy lớp 4 (xuất chiều)

- Điện thoại: 0988159694

- Email:

- Địa chỉ: Thôn 5, Điền Hải – Phong Điền – Thừa Thiên Huế

 

2/ Đặng Thị Tưu – Chức vụ: Tổ trưởng

- Ngày tháng năm sinh: 22/9/1966

- Trình độ chuyên môn: CĐSP Tiểu học

-  Phụ trách lớp: 4/1

- Điện thoại: 01685629731

- Email:

- Địa chỉ: Thôn 8, Điền Hải – Phong Điền – Thừa Thiên Huế

 

 

3/ Cao Thị Cúc

- Ngày tháng năm sinh: 01/4/1965

- Trình độ chuyên môn: Đại học Tiểu học

- Phụ trách lớp: 4/2

- Điện thoại: 0979032973

- Email:

- Địa chỉ: Thôn 2, Điền Hải – Phong Điền – Thừa Thiên Huế

 

 

4/ Nguyễn Thị Phỉ

- Ngày tháng năm sinh: 15/4/1967

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiểu học

- Phụ trách lớp: 4/3

- Điện thoại: 0907893411

- Email:

- Địa chỉ: Thôn 3, Điền Hải – Phong Điền – Thừa Thiên Huế

 

 

5/ Cao Hoàng Anh

- Ngày tháng năm sinh: 20/07/1972

- Trình độ chuyên môn: Đại học Tiểu học

- Phụ trách lớp: 5/1

- Điện thoại: 0914048399

- Email:

- Địa chỉ: Thôn 5 Điền Hải – Phong Điền – Thừa Thiên Huế

 

6/ Cao Chánh Quý – Chức vụ: Tổ phó

- Ngày tháng năm sinh: 13/12/1977

- Trình độ chuyên môn: CĐSP Tiểu học

- Phụ trách lớp: 5/2

- Điện thoại: 01695065150

- Email:

- Địa chỉ: Thôn 2, Điền Hải – Phong Điền – Thừa Thiên Huế

 

 

7/ Nguyễn Thị Sê

- Ngày tháng năm sinh: 10/02/1974

- Trình độ chuyên môn: CĐSP Tiểu học

- Phụ trách lớp: 5/3

- Điện thoại:01677651259

- Email:

- Địa chỉ: Thôn 5, Điền Hải – Phong Điền – Thừa Thiên Huế

 

8/ Cao Thị Anh Thi

- Ngày tháng năm sinh: 16/5/1984

- Trình độ chuyên môn: CĐSP Tin học

- Phụ trách môn Tin học: Khối 3, 4, 5.

- Điện thoại: 01662281354

- Email:

- Địa chỉ: Thôn 2, Điền Hải – Phong Điền – Thừa Thiên Huế

 

 

9/ Nguyễn Thị Liên

- Ngày tháng năm sinh: 02/8/1975

- Trình độ chuyên môn: CĐSP Anh

- Phụ trách môn Anh văn: Khối 3, 4, 5.

- Điện thoại: 0984693336

- Email:

- Địa chỉ: Thôn 3, Điền Hải – Phong Điền – Thừa Thiên Huế

 

10/ Hoàng Văn Toàn

- Ngày tháng năm sinh: 22/12/1966

- Trình độ chuyên môn: CĐSP Tiểu học

- Phụ trách: Dạy lớp 5 (xuất chiều)

- Điện thoại: 0938667924

- Email:

- Địa chỉ: Thôn 2, Điền Hải – Phong Điền – Thừa Thiên Huế

Số lượt xem : 872