Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 28 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Chi bộ

Chi bộ

Cập nhật lúc : 11:50 05/04/2015  

Đảng viên

 

 

 1/ Lê Ngọc Đại

 - Chức vụ:

- Ngày tháng năm sinh: 06/05/1975

- Ngày vào Đảng: 24/12/1995

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0914550449

- Email: lengocdai@gmail.com

- Địa chỉ: 5/24 Tú Xương, Thuận Lộc, TP Huế

 

 

 2/ Nguyễn Xuân Ngọc

- Chức vụ: Phó Bí thư Chi bộ

- Ngày tháng năm sinh: 11/01/1976

- Ngày vào Đảng: 14/6/2004

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0942234979

- Email: ngocphonghai@gmail.com

- Địa chỉ: Thôn 1, Điền Hải – Phong Điền – Thừa Thiên Huế

 

 

 3/ Nguyễn Thị Phỉ

- Ngày tháng năm sinh: 15/4/1967

- Ngày vào Đảng: 18/01/2003

- Điện thoại: 0907893411

- Email:

- Địa chỉ: Thôn 3, Điền Hải – Phong Điền – Thừa Thiên Huế

 

 

 

 4/ Cao Thị Kiều Nhi

- Ngày tháng năm sinh: 01/11/1973

- Ngày vào Đảng: 22/6/2000

- Điện thoại: 00985414050 - 01208059286

- Email:

- Địa chỉ: Thôn 1, Điền Hải – Phong Điền – Thừa Thiên Huế

 

 

 

 5/ Đặng văn Phi

 - Chức vụ: Bí thư Chi bộ

- Ngày tháng năm sinh: 17/6/1970

- Ngày vào Đảng:08/4/1992

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Điện thoại:

- Email:

- Địa chỉ: Điền Hòa - Phong Điền - Thừa Thiên Huế


 

 

 

 6/ Cao Hữu Hải

- Ngày tháng năm sinh: 12/12/1986

- Ngày vào Đảng: 15/9/2012

- Điện thoại: 01227463511

- Email:

- Địa chỉ: Thôn 2, Điền Hải – Phong Điền – Thừa Thiên Huế

 

 

 

 7/ Nguyễn Xuân Cảnh

- Ngày tháng năm sinh: 10/10/1983

- Ngày vào Đảng: 17/01/2015

- Điện thoại: 0972900210

- Email:

- Địa chỉ: Thôn 3, Điền Hải – Phong Điền – Thừa Thiên Huế

 

 

 

Số lượt xem : 755