Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Chi bộ

Chi bộ

Cập nhật lúc : 11:50 05/04/2015  

Đảng viên

 

 

 1/ Lê Ngọc Đại

 - Chức vụ:

- Ngày tháng năm sinh: 06/05/1975

- Ngày vào Đảng: 24/12/1995

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0914550449

- Email: lengocdai@gmail.com

- Địa chỉ: 5/24 Tú Xương, Thuận Lộc, TP Huế

 

 

 2/ Nguyễn Xuân Ngọc

- Chức vụ: Phó Bí thư Chi bộ

- Ngày tháng năm sinh: 11/01/1976

- Ngày vào Đảng: 14/6/2004

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0942234979

- Email: ngocphonghai@gmail.com

- Địa chỉ: Thôn 1, Điền Hải – Phong Điền – Thừa Thiên Huế

 

 

 3/ Nguyễn Thị Phỉ

- Ngày tháng năm sinh: 15/4/1967

- Ngày vào Đảng: 18/01/2003

- Điện thoại: 0907893411

- Email:

- Địa chỉ: Thôn 3, Điền Hải – Phong Điền – Thừa Thiên Huế

 

 

 

 4/ Cao Thị Kiều Nhi

- Ngày tháng năm sinh: 01/11/1973

- Ngày vào Đảng: 22/6/2000

- Điện thoại: 00985414050 - 01208059286

- Email:

- Địa chỉ: Thôn 1, Điền Hải – Phong Điền – Thừa Thiên Huế

 

 

 

 5/ Đặng văn Phi

 - Chức vụ: Bí thư Chi bộ

- Ngày tháng năm sinh: 17/6/1970

- Ngày vào Đảng:08/4/1992

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Điện thoại:

- Email:

- Địa chỉ: Điền Hòa - Phong Điền - Thừa Thiên Huế


 

 

 

 6/ Cao Hữu Hải

- Ngày tháng năm sinh: 12/12/1986

- Ngày vào Đảng: 15/9/2012

- Điện thoại: 01227463511

- Email:

- Địa chỉ: Thôn 2, Điền Hải – Phong Điền – Thừa Thiên Huế

 

 

 

 7/ Nguyễn Xuân Cảnh

- Ngày tháng năm sinh: 10/10/1983

- Ngày vào Đảng: 17/01/2015

- Điện thoại: 0972900210

- Email:

- Địa chỉ: Thôn 3, Điền Hải – Phong Điền – Thừa Thiên Huế

 

 

 

Số lượt xem : 778