Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Khối lớp 5

Khối lớp 5

Cập nhật lúc : 16:58 18/11/2019  
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019 - 2020
 Lớp 5/1
Buổi Tiết Th.gian Thứ hai Thứ ba  Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 7h30 Chào cờ Toán Tập đọc Toán Toán
2 8h10 Tập đọc Chính tả Toán Địa lý HĐNGLL
3 9h 10 Toán L. từ và câu Kể chuyện L. từ và câu Tập làm văn
4 9h 50  Khoa học Lịch sử Tập làm văn Khoa học SHL
             
Chiều 1 14h00 Tiếng Anh Ôn T. Việt   Tiếng Anh Mỹ thuật
2 14h40 Tiếng Anh Ôn T. Việt   Tiếng Anh Âm nhạc
3 15h40 Kĩ thuật Ôn Toán   Tin học Thể dục
4 16h20 Địa đức Ôn Toán   Tin học Thể dục
 Lớp 5/2
Buổi Tiết Th.gian Thứ hai Thứ ba  Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 7h30 Chào cờ Toán Tập đọc Địa lý Tập làm văn
2 8h10 Tập đọc Chính tả Toán L. từ và câu Toán
3 9h 10 Toán Lịch sử Kể chuyện Toán HĐNGLL
4 9h 50  Khoa học L. từ và câu Tập làm văn Khoa học SHL
             
Chiều 1 14h00 Kĩ thuật Thể dục   Tin học Ôn T. Việt
2 14h40 Đạo đức Thể dục   Tin học Ôn T. Việt
3 15h40 Tiếng Anh Âm nhạc   Tiếng Anh Ôn Toán 
4 16h20 Tiếng Anh Mỹ thuật   Tiếng Anh Ôn Toán 
 Lớp 5/3
Buổi Tiết Th.gian Thứ hai Thứ ba  Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 7h30 Chào cờ Toán Tập đọc Toán Toán
2 8h10 Tập đọc Lịch sử Toán L. từ và câu Tập làm văn
3 9h 10 Toán Kể chuyện Tập làm văn Kĩ thuật SHL
4 9h 50  Khoa học Ôn T.Việt Ôn Toán Khoa học HĐNGLL
             
Chiều 1 14h00 Chính tả Tin học   Mỹ thuật Tiếng Anh
2 14h40 L. từ và câu Tin học   Âm nhạc Tiếng Anh
3 15h40 Ôn T.Việt Tiếng Anh   Thể dục Địa  lí
4 16h20 Ôn Toán Tiếng Anh   Thể dục Đạo đức
Trường Tiểu học Điền Hải
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ ... NĂM HỌC 201.. - 201..
(Áp dụng từ /./.... đến /./....)
Lớp:....   Giáo viên chủ nhiệm:...
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1            
2            
3            
4            
5            
Chiều 1            
2            
3            
4            
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....