Dạy tức là học hai lần''

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Khối lớp 4

Khối lớp 4

Cập nhật lúc : 16:57 18/11/2019  
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019 - 2020
 Lớp 4/1
Buổi Tiết Th.gian Thứ hai Thứ ba  Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 7h30 Chào cờ Toán Toán Toán Toán
2 8h10 Toán Kỹ thuật Tập đọc Luyện viết Tập làm văn
3 9h 10 Tập đọc L.từ và câu Tập làm văn L.từ và câu SHL
4 9h 50  Chính tả Kể chuyện Khoa học Khoa học Địa lý
             
Chiều 1 14h00 KNS Tiếng Anh   Ôn T. Việt Thể dục
2 14h40 HĐNGLL Tiếng Anh   Ôn T. Việt Thể dục
3 15h40 Lịch sử Tin học   Ôn Toán Mỹ thuật
4 16h20 Đạo đức Tin học   Ôn Toán Âm nhạc
 Lớp 4/2
Buổi Tiết Th.gian Thứ hai Thứ ba  Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 7h30 Chào cờ Toán Toán Toán Toán
2 8h10 Toán L.từ và câu Tập đọc Luyện viết Tập làm văn
3 9h 10 Tập đọc Kể chuyện Tập làm văn L.từ và câu Địa lý
4 9h 50  Chính tả Kỹ thuật Khoa học Khoa học SHL
             
Chiều 1 14h00 Lịch sử Mỹ thuật   Ôn T. Việt Tin học
2 14h40 Đạo đức Âm nhạc   Ôn T. Việt Tin học
3 15h40 HĐNG Thể dục   Ôn Toán Tiếng Anh
  4 16h20 KNS Thể dục   Ôn Toán Tiếng Anh
Trường Tiểu học Điền Hải
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ ... NĂM HỌC 201.. - 201..
(Áp dụng từ /./.... đến /./....)
Lớp:....   Giáo viên chủ nhiệm:...
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1            
2            
3            
4            
5            
Chiều 1            
2            
3            
4            
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....