Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Khối lớp 3

Khối lớp 3

Cập nhật lúc : 16:56 18/11/2019  
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019 - 2020
Buổi Tiết Th.gian Thứ hai Thứ ba  Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 7h30 Chào cờ Tiếng Anh TN-XH Tiếng Anh Toán
2 8h10 Toán Tiếng Anh Toán Tiếng Anh Luyện viết
3 9h 10 Tập đọc Thể Dục L. từ và câu Tin học Chính tả
4 9h 50  Kể chuyện Thể Dục Thủ công Tin học SHL
             
Chiều 1 14h00 HĐNGLL Toán   Toán Tập làm văn
2 14h40 Đạo đức Tập đọc   Tập viết Ôn T.Việt
3 15h40 TNXH Chính tả   Ôn Toán Ôn Toán
4 16h20 Âm nhạc Ôn T.Việt   Ôn T.Việt Mỹ thuật
 Lớp 3/2
Buổi Tiết Th.gian Thứ hai Thứ ba  Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 7h30 Chào cờ Tin học Toán Toán Tiếng Anh
2 8h10 Toán Tin học TNXH Tập viết Tiếng Anh
3 9h 10 Tập đọc Tiếng Anh L.từ và câu Chính tả Thể dục
4 9h 50  Kể chuyện Tiếng Anh Thủ công Ôn Toán Thể dục
             
Chiều 1 14h00 Luyện viết Toán   Đạo đức Toán
2 14h40 Ôn T Việt Tập đọc   TNXH Tập làm văn
3 15h40 Ôn Toán Chính tả   Mỹ thuật Ôn T Việt
4 16h20 HĐNGLL Ôn T.Việt   Âm nhạc SHL
Trường Tiểu học Điền Hải
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ ... NĂM HỌC 201.. - 201..
(Áp dụng từ /./.... đến /./....)
Lớp:....   Giáo viên chủ nhiệm:...
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1            
2            
3            
4            
5            
Chiều 1            
2            
3            
4            
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....