Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Khối lớp 2

Khối lớp 2

Cập nhật lúc : 16:56 18/11/2019  
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019 - 2020
Buổi Tiết Th.gian Thứ hai Thứ ba  Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 7h30 Chào cờ Toán Toán Toán Đạo Đức
2 8h10 Toán Kể chuyện Tập đọc Tập viết Ôn T Việt
3 9h 10 Tập đọc Chính tả L.từ và câu HĐNGLL Ôn T Việt
4 9h 50  Tập đọc Luyện viết TNXH Chính tả Ôn Toán
             
Chiều 1 14h00 Ôn T Việt Thể dục     Toán
2 14h40 Ôn T Việt Thể dục     Thủ công
3 15h40 Ôn Toán Mỹ thuật     Tập làm văn
4 16h20 Ôn Toán Âm nhạc     SHL
                                                         Lớp 2/ 2   
Buổi Tiết Th.gian Thứ hai Thứ ba  Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 7h30 Chào cờ Toán Toán Toán Toán
2 8h10 Toán Kể chuyện Tập đọc Tập viết Thủ công
3 9h 10 Tập đọc Chính tả TNXH Chính tả Tập làm văn
4 9h 50  Tập đọc Luyện viết L.từ và câu HĐNGLL SHL
             
Chiều 1 14h00 Ôn T Việt     Thể dục Đạo đức
2 14h40 Ôn T Việt     Thể dục Ôn T Việt
3 15h40 Ôn Toán     Âm nhạc Ôn T Việt
4 16h20 Ôn Toán     Mỹ thuật Ôn Toán
                                                          Lớp 2/ 3 
Buổi Tiết Th.gian Thứ hai Thứ ba  Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 7h30 Chào cờ Toán Toán Toán Toán
2 8h10 Toán Kể chuyện Tập đọc Tập viết Đạo đức
3 9h 10 Tập đọc Chính tả L.từ và câu Chính tả Tập làm văn
4 9h 50  Tập đọc Luyện viết TN- XH Thủ công SHL
             
Chiều 1 14h00 Âm nhạc     HĐNGLL Ôn. T Việt
2 14h40 Mỹ thuật     Ôn. T Việt Ôn. T Việt
3 15h40 Thể dục     Ôn. T Việt Ôn T oán
4 16h20 Thể dục     Ôn T oán Ôn T oán
 Lớp 2/4
Buổi Tiết Th.gian Thứ hai Thứ ba  Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 7h30 Chào cờ Toán Ôn. Việt Âm nhạc Toán
2 8h10 Toán Kể chuyện Ôn. Việt Mỹ thuật Đạo đức
3 9h 10 Tập đọc Chính tả Ôn T oán Thể dục Tập làm văn
4 9h 50  Tập đọc Luyện viết Ôn T oán Thể dục SHL
             
Chiều 1 14h00   Toán   Toán HĐNGLL
2 14h40   Tập đọc   Tập viết Ôn. Việt
3 15h40   L.từ và câu   Chính tả Ôn. Việt
4 16h20   TNXH   Thủ công Ôn T oán
Trường Tiểu học Điền Hải
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ ... NĂM HỌC 201.. - 201..
(Áp dụng từ /./.... đến /./....)
Lớp:....   Giáo viên chủ nhiệm:...
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1            
2            
3            
4            
5            
Chiều 1            
2            
3            
4            
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....