Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 19 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Văn bản PGD&ĐT

Văn bản PGD&ĐT

Cập nhật lúc : 17:13 15/05/2015  

Công văn số 134/PGD&ĐT ban hành ngày 12/05/2015 báo cáo số liệu thống kê cuối năm học 2014-2015

Tải file 1   Tải file 2   Tải file 3  

Số lượt xem : 188

Các tin khác