Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Khối lớp 1

Khối lớp 1

Cập nhật lúc : 16:11 06/10/2016  
Thời khóa biểu lớp 1 năm học 2016 - 2017

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Áp dụng từ ngày 22/08/2016)


LỚP 1/1

GVPT: Trương Thị Túy Phượng


BUỔI
TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
SÁNG 1

7h30

Chào cờ

Toán

Toán

Tiếng Việt

Toán

2

8h10

Tiếng Việt

Luyện viết

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

3

9h 10

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

4

9h 50

Thủ công

Tiếng Việt

HĐNGLL

TNXH

SHL

5            
CHIỀU 1

14h00

Đạo đức

Âm nhạc

 

Ôn Toán

Ôn T.Việt

2

14h40

Ôn T.Việt

Mỹ thuật

 

Ôn T.Việt

Ôn T.Việt

3

15h40

Ôn Toán

Thể dục

 

Ôn TNXH

Ôn Toán

4            
5            

 Ghi chú: Mỗi tiết học 35 phút và nghỉ chuyển tiết 5 phút

 

 

LỚP 1/2

GVPT: Phan Thị Như Hồng

 

BUỔI
TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
SÁNG 1

7h30

Chào cờ

Toán

Toán

Tiếng Việt

Toán

2

8h10

Tiếng Việt

Luyện viết

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

3

9h 10

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

4

9h 50

Thủ công

Tiếng Việt

HĐNGLL

TNXH

SHL

5            
CHIỀU 1

14h00

Đạo đức

Ôn T.Việt

 

Thể dục

Ôn T.Việt

2

14h40

Ôn Toán

Ôn T.Việt

 

Mỹ thuật

Ôn Toán

3

15h40

Ôn T.Việt

Ôn Toán

 

Âm nhạc

Ôn Toán

4            
5            

Ghi chú: Mỗi tiết học 35 phút và nghỉ chuyển tiết 5 phútLỚP 1/3

GVPT: Nguyễn Thị Liên

 

BUỔI
TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
SÁNG 1

7h30

Chào cờ

Toán

Toán

Mỹ thuật

Toán

2

8h10

Tiếng Việt

Luyện viết

Tiếng Việt

Âm nhạc

Tiếng Việt

3

9h 10

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Thể dục

Tiếng Việt

4

9h 50

Thủ công

Tiếng Việt

HĐNGLL


SHL

5            
CHIỀU 1

14h00

Đạo đức

Ôn Toán

 

Tiếng Việt

Ôn T.Việt

2

14h40

Ôn Toán

TNXH

 

Tiếng Việt

Ôn Toán

3

15h40

Ôn T.Việt

Ôn T.Việt

 

Toán

Ôn TNXH

4


         
5            

Ghi chú: Mỗi tiết học 35 phút và nghỉ chuyển tiết 5 phút