Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Giáo án dạy học

Giáo án dạy học

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Bài toán hay dành cho học sinh Khối 4&5

Bài toán hay. Chúng ta cùng suy ngẫm Hãy thay số vào dấu chấm hỏi nhé 12, 3, 15, 9, 36 ? 12, 2, 14, 10, 24 , ? Xin mời đồng nghiệp tham gia giải trí cho vui