In trang

KẾ HOẠCH PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC NĂM 2019
Cập nhật lúc : 15:03 22/04/2019

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-SGDĐT ngày 03/04/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em, học sinh trong trường học năm 2019; Căn cứ công văn số 28/ KH- PGDĐT ngày 16/4/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phong Điền về việc Phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em, học sinh trong trường học năm 2019; Trường Tiếu học Điền Hải xây dựng kế hoạch phòng tránh đuối nước năm 2019 như sau: