Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Gương mặt tiêu biểu » Gương mặt học sinh, sinh viên

Gương mặt học sinh, sinh viên

ĐH Huế tuyên dương các thủ khoa, sinh viên tiêu biểu
GD&TĐ - Đại học Huế tổ chức lễ khen thưởng khuyến khích tài năng sinh viên năm học 2014-2015 và tuyên dương sinh viên thủ khoa của các ...