Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Văn phòng

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 14:56 13/10/2016  

DANH SÁCH CBGV, NV TỔ VĂN PHÒNG NĂM HỌC 2016-2017

1/ Nguyễn Thị Duy An - Chức vụ: Tổ trưởng

- Năm sinh: 18/07/1981

- Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán

- Phụ trách: Kế toán trường học

- Điện thoại: 01239387550

- Email: andienhai81@gmail.com

- Địa chỉ: Thôn 1, Điền Hải - Phong Điền - Thừa Thiên Huế

 

2/ Ngô Đức Hào - Chức vụ: Tổ phó

- Năm sinh: 04/07/1970

- Trình độ chuyên môn: CĐSP Tiểu học

- Phụ trách: TPT Đội

- Điện thoại: 0989225291

- Email: 

- Địa chỉ: Thôn 1, Điền Hải - Phong Điền - Thừa Thiên Huế

 

 

3/ Nguyễn Thị Lợi

- Năm sinh: 28/05/1990

- Trình độ chuyên môn: CĐ Y tế

- Phụ trách: Y tế trường học

- Điện thoại: 01666156598

- Email: 

- Địa chỉ: Thôn 1, Điền Hải - Phong Điền - Thừa Thiên Huế

 

 

4/ Văn Thị Thanh Thủy

- Năm sinh: 05/04/1986

- Trình độ chuyên môn: CĐ Thư viện

- Phụ trách: Thư viện trường học

- Điện thoại: 0923971355

- Email: 

- Địa chỉ: Thôn 6, Điền Hải - Phong Điền - Thừa Thiên Huế

 

 

5/ Hoàng Đức Sỹ

- Năm sinh: 15/10/1974

- Trình độ chuyên môn:

- Phụ trách: Nhân viên bảo vệ

- Điện thoại: 01658267510

- Email: 

- Địa chỉ: Thôn 3, Điền Hải - Phong Điền - Thừa Thiên Huế

Số lượt xem : 777