Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ 2&3

Tổ 2&3

Cập nhật lúc : 15:47 29/09/2016  

DANH SÁCH CBGV, NV TÔ 2&3 NĂM HỌC 2016 - 2017

 

1/ Lê Ngọc Đại – Chức vụ: Hiệu trưởng

- Ngày tháng năm sinh: 06/05/1975

- Trình độ chuyên môn: Đại học Tiểu học

-  Phụ trách: Chỉ đạo chung

- Điện thoại: 0914550449

- Email: lengocdai@gmail.com

- Địa chỉ: 5/24 Tú Xương, phường Tây Lộc, thành phố Huế,

 

2/ Nguyễn Xuân Cư – Chức vụ: Tổ trưởng

- Ngày tháng năm sinh: 18/9/1964

- Trình độ chuyên môn: CĐSP Tiểu học

-  Phụ trách: Văn phòng

- Điện thoại: 01223502512

- Email: nxcuthdhai@gmail.com

- Địa chỉ: Thôn 3, Điền Hải – Phong Điền – Thừa Thiên Huế

 

3/ Cao Thị Chanh

- Ngày tháng năm sinh: 12/2/1970

- Trình độ chuyên môn: CĐSP Tiểu học

- Phụ trách lớp: 2/1

- Điện thoại: 01692886770

- Email:

- Địa chỉ: Điền Hòa – Phong Điền – Thừa Thiên Huế

 

 

4/ Cao Thị Bé

- Ngày tháng năm sinh: 01/02/1976

- Trình độ chuyên môn: CĐSP Tiểu học

- Phụ trách lớp: 2/2

- Điện thoại:

- Email:

- Địa chỉ: Thôn 2, Điền Hải – Phong Điền – Thừa Thiên Huế

 

5/ Cao Thị Khánh

- Ngày tháng năm sinh: 08/08/1965

- Trình độ chuyên môn: Đại học Tiểu học

- Phụ trách lớp: 2/3

- Điện thoại: 0986660658

- Email:

- Địa chỉ: Thôn 4, Điền Hải – Phong Điền – Thừa Thiên Huế

 

6/ Cao Văn Hóa

- Ngày tháng năm sinh: 01/02/1969

- Trình độ chuyên môn: CĐSP Tiểu học

- Phụ trách lớp: 2/4

- Điện thoại: 0983081264

- Email:

- Địa chỉ: Thôn 6, Điền Hải – Phong Điền – Thừa Thiên Huế

 

7/ Phan Thị Thái Hằng

- Ngày tháng năm sinh: 25/3/1977

- Trình độ chuyên môn: CĐSP Tiểu học

- Phụ trách lớp: 3/1.

- Điện thoại: 0976617615

- Email:

- Địa chỉ: Thôn 3, Điền Hải – Phong Điền – Thừa Thiên Huế

 

8/ Nguyễn Thị Ly Hạ

- Ngày tháng năm sinh: 13/5/1977

- Trình độ chuyên môn: CĐSP Tiểu học

- Phụ trách lớp: 2/2

- Điện thoại: 0978385108

- Email:

- Địa chỉ: Thôn 2, Điền Hải – Phong Điền – Thừa Thiên Huế

 

9/ Hoàng Thị Tuyến

- Ngày tháng năm sinh: 21/11/1969

- Trình độ chuyên môn: CĐSP Tiểu học

- Phụ trách lớp: 2/3

- Điện thoại: 01254298185

- Email:

- Địa chỉ: Thôn 1, Điền Hải – Phong Điền – Thừa Thiên Huế

 

10/ Cao Hữu Hiếu

- Ngày tháng năm sinh: 12/12/1978

- Trình độ chuyên môn: CĐSP Tiểu học

- Phụ trách: Dạy lớp 2 (xuất chiều)

- Điện thoại: 01696775969

- Email:

- Địa chỉ: Thôn 3, Điền Hải – Phong Điền – Thừa Thiên Huế

 

 

11/ Nguyễn Xuân Tý

- Ngày tháng năm sinh: 27/07/1972

- Trình độ chuyên môn: Đại học Tiểu học

- Phụ trách: Dạy lớp 3 (xuất chiều)

- Điện thoại: 0914490429

- Email: tynguyenss@yahoo.com.vn

- Địa chỉ: Thôn 3, Điền Hải – Phong Điền – Thừa Thiên Huế

Số lượt xem : 910