Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ 1

Tổ 1

Cập nhật lúc : 13:57 25/09/2016  

DANH SÁCH CBGV, NV TỔ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017

 

1/ Nguyễn Xuân Ngọc – Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

- Năm sinh: 11/01/1976

- Trình độ Chuyên môn: Đại học Tiểu học

- Phụ trách: Chỉ đạo chung

- Điện thoại: 0942234979

- Email: ngocphonghai@gmail.com

- Địa chỉ: Thôn 1, Điền Hải – Phong Điền – Thừa Thiên Huế

  

2/ Trương Thị Túy Phượng – Chức vụ: Tổ trưởng

- Năm sinh: 10/9/1969

- Trình độ Chuyên môn: CĐSP Tiểu học

- Phụ trách lớp: 1/1

- Điện thoại: 0916943044 – 01655683008

- Email:

- Địa chỉ: Thôn 1, Điền Hải – Phong Điền – Thừa Thiên Huế

 

3/ Phan Thị Như Hồng – Chức vụ: Tổ phó

- Ngày tháng năm sinh: 01/02/1973

- Trình độ chuyên môn: CĐSP Tiểu học

- Phụ trách lớp: 1/2

- Điện thoại: 01698755229

- Email:

- Địa chỉ: Thôn 4, Điền Hải – Phong Điền – Thừa Thiên Huế

 

4/ Nguyễn Thị Liên

- Ngày tháng năm sinh: 30/01/1964

- Trình độ chuyên môn: CĐSP Tiểu học

- Phụ trách lớp: 1/4

- Điện thoại:

- Email:

- Địa chỉ: Thôn 5, Điền Hải – Phong Điền – Thừa Thiên Huế

 

 

5/ Đỗ Thị Hằng

- Ngày tháng năm sinh: 18/4/1982

- Trình độ chuyên môn: CĐSP Âm nhạc

- Phụ trách Âm nhạc: Khối 1- Khối 5

- Điện thoại: 0977608067

- Email:

- Địa chỉ: Thôn 1 Điền Lộc – Phong Điền – Thừa Thiên Huế

 

 

6/ Nguyễn Xuân Cảnh

- Ngày tháng năm sinh: 10/10/1983

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP Mỹ thuật

- Phụ trách môn Mỹ thuật: Khối 1 – Khối 5.

- Điện thoại: 0972900210

- Email:

- Địa chỉ: Thôn 3, Điền Hải – Phong Điền – Thừa Thiên Huế

 

 

7/ Cao Hữu Hải

- Ngày tháng năm sinh: 12/12/1986

- Trình độ chuyên môn: ĐHGD Thể chất

- Phụ trách môn Thể dục: Khối 1 – Khối 4.

- Điện thoại: 01227463511

- Email:

- Địa chỉ: Thôn 2, Điền Hải – Phong Điền – Thừa Thiên Huế

 

 

8/ Trần Đình Kế

- Ngày tháng năm sinh: 12/07/1957

- Trình độ chuyên môn: THSP 12+1

- Phụ trách môn: Dạy lớp 1

- Điện thoại:

- Email:

- Địa chỉ: Thôn 2, Điền Hải – Phong Điền – Thừa Thiên Huế

Số lượt xem : 972