Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Đoàn thể

Đoàn thể

Cập nhật lúc : 12:52 05/04/2015  

CÔNG ĐOÀN

 

 

1/ Trần Thanh Thiện

- Ngày tháng năm sinh: 20/12/1969

- Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn

- Năm vào ngành: 14/9/1992

- Điện thoại:

- Email:

- Địa chỉ:Thôn 5, Điền Hải–Phong Điền–Thừa Thiên Huế

 

 

 

2/ Nguyễn Thị Phỉ

- Ngày tháng năm sinh: 15/4/1967

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Công đoàn

- Năm vào ngành: 14/8/1987

- Điện thoại: 0907893411

- Email:

- Địa chỉ: Thôn 3, Điền Hải–Phong Điền–Thừa Thiên Huế

 

 

 

3/ Hoàng Văn Toàn

- Ngày tháng năm sinh: 20/12/1966

- Chức vụ: Ủy viên - TBTT Trường học

- Năm vào ngành: 03/01/1993

- Điện thoại:

- Email:

- Địa chỉ: Thôn 2, Điền Hải–Phong Điền–Thừa Thiên Huế

 

 

4/Trương Thị Túy Phượng – Chức vụ: Tổ trưởng

- Năm sinh: 10/9/1969

- Chức vụ: Ủy viên – Thủ quỹ - Nữ công

- Năm vào ngành: 14/9/1989

- Điện thoại: 0916943044 – 01655683008

- Email:

- Địa chỉ: Thôn 1, Điền Hải–Phong Điền–Thừa Thiên Huế